:: Matura z języka angielskiego na 100% - informacje, arkusze maturalne, porady ::

matura z angielskiego

Z tym serwisem zdasz maturę z języka angielskiego na 100%. Znajdziesz tu m.in.:

  • » zasady nowej matury
  • » arkusze maturalne
  • » materiały przygotowujące do matury
newsletter

Zapisz się na DARMOWE FISZKI

Zapisując się akceptujesz politykę prywatności.

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy certyfikaty British Council zwalniają z egzaminu maturalnego?
Nie. Zwolnieni z egzaminu są jedynie zwycięzcy olimpiad szkolnych.
Czy decydując się na poziom rozszerzony egzaminu ustnego, egzamin pisemny muszę zdawać na tym samym poziomie?
Nie. Obie części można zdawać na różnych poziomach.
Czy egzamin ustny z języka angielskiego, tak samo jak pisemny, muszę zdawać na obu poziomach?
Nie. Egzamin ustny zdaje się tylko na wybranym poziomie.
Ile punktów muszę uzyskać, aby zdać?
Na zaliczenie wymagane jest co najmniej 30% punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym oraz z egzaminu ustnego na poziomie wybranym przez maturzystę.
Czy wynik egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym ma wpływ na to, czy zdam egzamin?
Nie. O zaliczeniu egzaminu decyduje procent punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym.
Ocena z którego poziomu będzie zapisana na świadectwie?
Na świadectwie będą się znajdowały wyniki egzaminu ustnego i pisemnego z rozróżnieniem poziomów.
Czy podczas egzaminu mogę korzystać ze słownika?
Nie. Nie wolno mieć ze sobą żadnych pomocy naukowych.
Czy decydując się na poziom rozszerzony egzaminu pisemnego, muszę zdawać ten egzamin także na poziomie podstawowym?
Tak. Maturzyści zdający egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym muszą rozwiązać także egzamin na poziomie podstawowym, czyli wszystkie 3 arkusze.
Kiedy muszę zadeklarować wybrany poziom egzaminu ustnego?
Poziom egzaminu ustnego należy wybrać w terminie zgodnym z harmonogramem egzaminu.
Kiedy muszę zadeklarować wybrany poziom egzaminu pisemnego?
Może to nastąpić w trakcie egzaminu.

^ powrót do góry