:: Matura z języka angielskiego na 100% - informacje, arkusze maturalne, porady ::

Zdaj maturę z języka angielskiego na 100%!

 • » zasady matury w 2023 r.
 • » stare arkusze maturalne
 • » materiały przygotowujące do matury

Zapisz się na DARMOWE FISZKI

Zapisując się akceptujesz politykę prywatności.STRUKTURY GRAMATYCZNE NA MATURZE

Maturzysta musi opanować poniższe składnie:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
  • Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous;
  • Past Simple, Past Continuous, Past Perfect;
  • Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past.

  przystępując do matury na poziomie podstawowym, a w przypadku poziomu rozszerzonego są to dodatkowo czasy:

  • Past Perfect Continuous;
  • Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past.
 2. Zdania rozkazujące.
 3. Zdania z podmiotami "it" i "there".
 4. Question Tags.
 5. Zdania z dwoma dopełnieniami.
 6. Strona bierna w czasach:
  • Present Simple, Present Perfect;
  • Past Simple, Past Perfect;
  • Future Simple.

  na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym dodatkowo w czasach:

  • Present Continuous;
  • Past Continuous.
 7. Pytania pośrednie.
 8. Mowa zależna.
 9. Zdania złożone podmiotowe.
 10. Zwroty z: I wish, I'd rather, I'd prefer, you'd better, it's high time, if only, I'd sooner, suppose, supposing.
 11. Konstrukcje: have sth done, get sth done, have sb to do sth, get sb to do sth.
 12. Zdania wykrzyknikowe.
 13. Inwersja stylistyczna.

oraz następujące części mowy:

 1. Czasowniki, w tym phrasal verbs.
 2. Rzeczowniki, w tym forma dzierżawcza.
 3. Przedimki: nieokreślony, określony i zerowy.
 4. Przymiotniki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
 5. Przysłówki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
 6. Zaimki: osobowy, dzierżawczy, wrotny i emfatyczny, wskazujący, pytający, względny, wzajemny, nieokreślony, bezosobowy.
 7. Liczebniki: główne i porządkowe.
 8. Przyimki: określające miejsce, kierunek, odległość, czas, a także przyimki przyczyny, sposobu oraz przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.
 9. Spójniki.

^ powrót do góry

Pełna lista struktur leksykalno-gramatycznych, które powinien znać tegoroczny maturzysta, znajduje się tutaj. Poniżej wyświetlony jest fragment tabeli.

Struktury na maturę z języka angielskiego